הליכים משפטיים

דוגמאות להליכים משפטיים בהם מייצג המשרד.

7.2.2024

הוגשה תביעה ייצוגית נגד Google בטענה כי גוגל הפרה את הפרטיות בכך שהשתמשה במידע אישי של הציבור בפיתוח יישום הבינה המלאכותית Bard, ומבלי לקבל הסכמה לכך.

בתביעה נטען כי גוגל עשתה ועושה שימוש במידע פרטי, לרבות מידע אישי מזהה, שנלקח ממיליוני משתמשי אינטרנט, כולל ילדים מכל הגילאים, ללא הסכמתם או ידיעתם. נוסף על כך, גוגל ממשיכה לאסוף ולהזין נתונים אישיים נוספים ממיליוני גולשים ומשתמשים בישראל וברחבי העולם, שעשו ועושים שימוש במוצרים שלה, על מנת להמשיך ולפתח את המוצרים והיישומים. בין היתר, בהסתמך על הצהרות של עובדים בכירים בחברה, נטען שגוגל ממשיכה לאמן את התוכנה תוך פגיעה בפרטיות, בכך שעושה שימוש במידע הנמצא בחשבונות הג'ימייל של המשתמש, ללא הסכמה, כשהיא משלבת את המידע בתוצאות השאילתות.

ת"צ 14859-02-24 ביהמ"ש המחוזי בתל אביב

16.4.2023

תביעת הגבלים עסקיים ייצוגית הוגשה נגד פייסבוק (Meta Platforms) בטענה כי פייסבוק גבתה מן המשתמשים מחיר מופרז עבור המידע שלהם, תוך ניצול כוח המונופולין שלה בשוק הרשתות החברתיות

בתביעה נטען כי מעמדה המונופוליסטי של פייסבוק אפשר לה לשאוב את המידע מהמשתמשים במחיר אפסי, ומחיר זה אפשר לה להשיא לעצמה רווח מונופוליסטי עודף ולא הוגן תוך הפרה של חוק התחרות הכלכלית. נטען כי המשתמשים קיבלו ערך מופחת עבור הנתונים שלהם, מאשר הערך שהיו יכולים לקבל אלמלא הפגיעה בתחרות, ועל פייסבוק להשיב להם את הפרמיה העודפת שהרוויחה ולפצות אותם בגין הערך המופחת שקיבלו.

נטען כי בשל כוח המונופולין של פייסבוק, שכתוצאה ממנו אין רשת חברתית מתחרה לפייסבוק שיכולה לספק למשתמשים אלטרנטיבה אמיתית, השוק הרלוונטי אינו תחרותי ולמשתמשים בפייסבוק אין כל אפשרות בחירה אלא להסכים לתנאי השימוש שפייסבוק מציבה. היעדר אפשרות הבחירה משמעה, שהמשתמשים נאלצים לספק לפייסבוק, יותר נתונים אישיים ממה שהם היו רוצים או מוכנים לספק.

חוות דעת כלכלית, מטעם ד"ר מאיר אמיר, מכמתת את הרווח העודף שהפיקה פייסבוק כתוצאה מטענת הניצול לרעה, בסך של כ – 700 מיליון ש"ח, לתקופה של 7 שנים.

ת"צ  22174-04-23

15.11.21

תביעה בסך 4 מיליון ש"ח הוגשה נגד חברת family office ישראלית ונגד חברה אמריקאית לייעוץ השקעות

תביעה הנוגעת לייעוץ ולשיווק של קרנות השקעה זרות לאזרח ישראלי, על ידי יועץ זר, ובה נטען כי הפניה וההצעה הייתה מנוגדת לדין, נוכח החובה המוטלת על יועץ ההשקעות זר להחזיק ברישיון בישראל על מנת להציע השקעות זרות ללקוחות בישראל.

ת"א 31694-11-21 מחוזי כלכלי תל אביב

27.7.2020

תביעה בסך של כ -7 מיליון ש"ח נגד מנהל תיקי השקעות בטענה לרשלנות – "לקוח כשיר"

תביעה העוסקת בסוגיה תקדימית הנוגעת לאופן בו על מנהל תיקים לבצע בדיקה בנוגע לסיווג לקוח כשיר.

לקוח החברות הנתבעות טוען כי הוחתם על טופס הסכמה להיחשב לקוח כשיר*, תוך ויתור על ההגנות שמקנה החוק למשקיעים מסוגו, בזמן שלא עמד בתנאים שקובע החוק על מנת להיחשב לקוח כשיר ובזמן שמנהל התיקים כלל לא בדק אם הלקוח עומד בתנאי החוק. כתוצאה, החברות ומנהל התיקים שלהן, סיכמו עם התובע כי התגמול יבוסס על אחוז מן הרווח – אופן תגמול האסור ע"פ החוק מאחר והוא מהווה תמריץ למנהל התיקים לנקוט באסטרטגיה רוויות סיכונים, על חשבון הלקוח, ויוצרת מצב בו מנהל התיקים נתון בניגוד עניינים. התביעה הוגשה לביהמ"ש המחוזי – המחלקה הכלכלית.

במהלך הדיון נדחתה בקשת הנתבעים לצרף מסמכים הנוגעים לתיק ההשקעות של התובע נוכח קביעת בית המשפט כי סביר להניח שהושגו תוך הפרת חוק הגנת הפרטיות. להחלטה.

ת"א 63767-07-20

*לקוח כשיר – כהגדרתו בסעיף 9 לתוספת הראשונה לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות, ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995

25.9.2019

תביעה כנגד חברה ישראלית לניהול עושר וליווי פיננסי family office  וכנגד חברה אמריקאית לניהול השקעות, בגין הפסדים שנגרמו מהשקעות בקרנות השקעה זרות.

תביעה הנוגעת לסוגיה תקדימית הנוגעת לאחריותו של מנהל תיקי השקעות זר, שאינו בעל רישיון בישראל, לנזקים שנגרמו ללקוח כתוצאה מהשקעה שנעשתה באמצעות מנהל התיקים.

בתביעה, בסך של כ – 2 מיליון ש"ח, טוען התובע המיוצג על ידי המשרד, כי החברה הישראלית ובעליה יחד עם החברה הזרה, שיתפו פעולה במתן ייעוץ להשקעה בקרנות זרות בלתי סחירות (reit) שתוצאותיה היו הפסדים כבדים; תוך שמתן הייעוץ נעשה בניגוד לחוק, מבלי שלחברות יש רישיון למתן שירותי ייעוץ השקעות בישראל, ובניגוד עניינים. התובע טוען כי אלמלא הייעוץ לא היה משקיע בקרנות. התביעה הוגשה לביהמ"ש המחוזי בתל אביב – המחלקה הכלכלית. ת"א (תל-אביב-יפו) 62135-09-19

בשלב מוקדם של הדיון, טענה החברה הזרה כי ביהמ"ש בישראל אינו מוסמך לדון בתביעה וכי על התביעה להתברר בבוררות בארה"ב, כפי שנקבע בהסכם הייעוץ. התובע טען כי נוכח הפרות של חוק הייעוץ, שתכליתו היא להגן על משקיעים בישראל, ומאחר והוראות החוק הנן קוגנטיות (לא ניתן להתנות עליהן בהסכם), הרי שעל המחלוקת חל הדין הישראלי ועל התביעה להתברר בישראל.

במהלך הדיון בבקשה לבטל את סמכות ביהמ"ש הישראלי (בקשה לביטול היתר המצאה), משכה החברה הזרה את הבקשה, נוכח הערות ביהמ"ש בנוגע לסיכויה הנמוכים של הבקשה, והסכימה כי התביעה תתנהל בבית המשפט הכלכלי בישראל.

6.8.2018

תביעות כנגד בעלי חברת הפורקס אי ג'י אינווסטק טכנולוגיות בע"מ וכנגד חברת הנאמנות יובנק, על רקע "קריסתה" של החברה ואבדן כספי משקיעים.

המשרד מייצג משקיעים בתביעות בסך של כמה מיליוני שקלים על רקע פרשת אינווסטק גלובל. התביעות נוגעות, בין היתר, בשאלת אחריותו של עורך דין ויועץ משפטי לחברה לנזקים הכספיים שנגרמו ללקוחות החברה.

לטענת התובעים, מנהלי החברה פעלו מבלי שיש להם או לחברה רישיון לניהול תיקי השקעות ותוך הפרת החוק; וכי יובנק כשלה בניהול ופיקוח על מנגנון הנאמנות שהיה אמור לשמור ולהבטיח את כספי משקיעי החברה. כמו כן נטען כי היועץ המשפטי של החברה התרשל בתפקידו והסתיר מידע מהותי מן הגורמים המעורבים.

לכתבה  בגלובס.אינווסטק.גלובס 

18.7.2018

תביעה בסך- 4 מיליון ש"ח הוגשה כנגד חברת הפורקס וואן אף.אי.אן.וואי בע"מ, כנגד מנהליה ובעלי המניות שלה

תביעה העוסקת בין היתר בשאלת אחריותם של מנהלים ועובדים בכירים בחברה, שנטען כי ניהלה את השקעות לקוחותיה בניגוד לחוק, לנזקים שנגרמו למשקיעים.

בתביעה שהוגשה בשם קבוצת משקיעים, על רקע אי החזר כספי השקעתם בחברה, נטען כי האופן בו ניהלה החברה את כספם – באמצעות תוכנת אלגוטריידינג – מנוגד לחוק ומחייב רישיון לניהול תיקי השקעות; וכי בנוסף החברה גייסה משקיעים ללא תשקיף תוך הפרת חוק ניירות ערך.