תחומי עיסוק

תחומי העיסוק של המשרד משתרעים על פני קשת רחבה של נושאים בתחומי המשפט הכלכלי – פיננסי, בנקאות, ושוק ההון לרבות:

 • ייעוץ וליווי משפטי ורגולטורי ליזמים וחברות הפועלות בשוק ההון.
 • הקמת קרנות גידור ושותפויות השקעה.
 • תביעות נגד בנקים בקשר לייעוץ בנקאי רשלני, פעולות שגויות בניירות ערך, מסגרות אשראי, מסחר בנגזרים ואופציות, גביית עמלות חריגות, ערבויות, ותביעות בנקאיות בנושאים כלליים.
 • תביעות בנוגע לניהול תיקי השקעות ,תיקי ניירות ערך וחשבונות מסחר.
 • תביעות נגד זירות סוחר במכשירים פיננסיים.
 • הליכים בנוגע להפסדים בקרן גידור.
 • רשלנות מקצועית של יועצים, מנהלי תיקים וברוקרים.
 • תביעות פורקס.
 • תביעות ייצוגיות בתחום ניירות ערך, ביטוח ופיננסים.
 • תביעות בנקים ותביעות חוב בנקאיות.
 • חוות דעת משפטיות בתחום הפיננסים, ההשקעות ושוק ההון.