הבעיה עם שירותי מסחר חברתי -Social Trading

בארה"ב ואף בישראל, פעילות מסחר חברתי שמפעילות פלטפורמות ואפליקציות מסחר בנכסים פיננסיים עשויה להיחשב כמתן שירותי ייעוץ השקעות או אף להיחשב כניהול תיקים, והיא דורשת רישיון.

לאחרונה התפרסם בגלובס ראיון עם חדוה בר און, לשעבר המפקחת על הבנקים, שהצטרפה לצוות הניהולי הבכיר של חברת "איטורו" (etoro). מן הריאיון ניתן היה להתרשם כי איטורו הצטיידה בשחקנית חיזוק משמעותית, במטרה "להעניק לחברת הפינטק חותמת כשרות מכובדת באמצעות רגולטורית בכירה לשעבר, שגם תוכל לשוחח עם רגולטורים במדינות שונות בשפה שהם מבינים", כלשון הכתבה.

שירות "מסחר חברתי" -social trading- מהווה חלק ממכלול השירותים אותם מעניקה החברה לסוחריה. שירות זה מאפשר לסוחרים לעקוב אחר הפעולות שמבצעים סוחרים אחרים, במטרה "לחקות" את ביצועיהם, לרבות האפשרות להעתקה מדויקת של פעולות המסחר, "אחד לאחד".

להבנתי, הקושי העיקרי שעומד בפני החברות המפעילות את פלטפורמות המסחר הללו, הינו בכך שפעילות המסחר החברתי עשויה להיחשב כבלתי חוקית במדינות מסוימות ובפרט בארה"ב. במדינות אלו, פעילות המסחר החברתי עשויה להיחשב כמתן שירותי ייעוץ השקעות או אף כניהול תיקים, הדורשים רישיון מתאים (איטורו למשל מאפשרת ללקוחות אמריקאיים לבצע פעילות מסחר חברתי אך ורק במטבעות קריפטוגרפים, תוך שהיא מציינת כי הפעילות הזו אינה מפוקחת).

לפני מספר שנים, במסגרת מהלך שנקטה להסדרת התחום הפרוץ של זירות הסוחר בפורקס ובמכשירים פיננסיים, נדרשה הרשות לניירות ערך לגבש עמדה בנוגע לפעילותן של החברות בתחום המסחר האלגוריתמי ובתחום המסחר "החברתי", בו נעשה שימוש בפלטפורמת המסחר לשם צפיה בהרכב תיק ההשקעות של סוחר אחר, כמו גם לעקוב אחר המסחר המבוצע על-ידי הסוחר הנעקב ולהעתיקו באופן "ידני" או אוטומטי לחשבון הלקוח.

בנכל הנוגע לניהול התיקים האלגוריתמי, שהתבצע באותה עת ללא כל פיקוח, ניתן בביהמ"ש הכלכלי בשנת 2018, בישראל פסק דין בתביעה ייצוגית שנגעה לפעילותה של חברת יו אס ג' קפיטל בתחום המסחר בחוזי הפרשים ובנכסים פיננסיים (המשרד ייצג את התובע ייצוגי בתיק), ונקבע כי באופן עקרוני ניהול התיקים האלגוריתמי מחייב רישיון, זאת בעיקר מאחר ונקבע כי שיקול הדעת בביצוע הפעולות היה אצל החברה ולא אצל הלקוח.

הגם שעדיין לא הגיעה להכרעה שיפוטית דומה, עמדת הרשות לניירות ערך בנוגע למסחר החברתי הייתה ועודנה דומה. לדעת הרשות גם פעילות זו עשויה להיחשב כמתן שירותי ייעוץ השקעות ואף עשויה להיחשב כניהול תיקים, זאת בעיקר מכיוון ששיקול הדעת בביצוע פעולות המסחר אינו מצוי אצל הסוחר עצמו אלא אצל החברה המספקת את השירות, וזאת על אף שפעילות המסחר מבוססת על עקיבה אחר הפעולות שמבצעים הסוחרים "הנעקבים" באמצעות פלטפורמת המסחר.

גם בארה"ב, פעילות ייעוץ וניהול תיקים בחוזי הפרשים ובנכסים פיננסים אחרים, מחייבת רישיון מתאים וספק אם רישיון שכזה, ככל שיינתן, יתאים לאופן ניהול הפעילות והמודל העסקי של החברות המציעות את שירותי המסחר החברתי.

כך למשל, עיון במסמכים שהגישה איטורו לרשויות בארה"ב במסגרת תוכניתה להתמזג עם חברת SPAC מעלה כי איטורו התייחסה לקשיים העומדים בפניה. כך למשל נכתב (בתרגום חופשי), כי האופן בו מפעילה החברה את "אפשרויות המסחר החברתי", עשוי להיות תחת פיקוח רגולטורי וכי עשוי להוביל להטלת מגבלות בנוגע לאופן בו איטורו פועלת כעת.

נוסף על כך, איטורו מציינת כי ההתייחסות הרגולטורית למסחר החברתי "אינה וודאית" בחלק מן המדינות והאזורים בהם פועלת החברה, ואין כל וודאות כי תוכל ליישם את פעילות המסחר החברתי בארה"ב, במתכונת הנוכחית.

חשוב לציין בהקשר זה כי לאור כללי הרגולציה והפיקוח המחמירים הקיימים בארה"ב על חברות העוסקות במתן שירותים פיננסיים, הנובעים מן התפיסה כי תפקידה של הרגולציה היא בראש ובראשונה ליתן הגנה ללקוחות, קל וחומר לנוכח הסיכונים הרבים הטמונים במסחר בחוזי הפרשים (תפיסה המיושמת בחלקה גם בישראל), קשה לראות כיצד פעילות מסחר חברתי, כפי שהיא מתבצעת כעת, תקבל הכשר חוקי מבלי שיידרש רישיון לשם מתן השירות. סביר להניח שהשירותים הללו יצטרכו לעבור שינוי מהותי שכלל לא בטוח שיתיישב עם המודל העסקי של החברות העוסקות בתחום.

חשוב להדגיש: פעילות המסחר בחוזי הפרשים, לרבות העתקה של פעולות מסחר שמבצעים אחרים, תוך שימוש במינוף פיננסי, הנה פעילות בסיכון גבוה שאינה מתאימה לרוב המשקיעים. למרבה הצער, קהל היעד של פלטפורמות המסחר בנכסים פיננסיים הנו ציבור משקיעים שאינו מתוחכם, והניסיון הוכיח שרובם הגדול של הסוחרים "הקטנים" אינם מבינים בדיוק במה הם סוחרים, ואינם מודעים להשלכות הקטלניות של המינוף הפיננסי.

הסיכונים הללו מתעצמים גם בזירות הסוחר הפועלות בישראל (שאסור להן להציע שירותי מסחר חברתי), שכן גם היום, לאחר שהחברות הללו נכנסו תחת פיקוח; ולמרות חובת הגילוי הנאות החל עליהן, חלק ניכר מן הסוחרים לא מבינים את הסיכון הרב של המסחר בנגזרים פיננסיים ומפסידים את כספם.

המאמר משקף את דעתו של הכותב בלבד ואינו מהווה מתן ייעוץ משפטי.