משפט מסחרי ופיננסי

המשרד עוסק בהקמת חברות ושותפויות, מיזמים פיננסיים, ייעוץ משפטי ורגולטורי למשקיעים, יזמים ותאגידים העוסקים בתחומי הפיננסים, ניירות ערך ושוק ההון, הקמת קרנות גידור ושותפויות השקעה, חברות פרטיות, הסכמי השקעה, הסכמים בין בעלי מניות ושותפים, מתן חוות דעת משפטיות בתחום שוק ההון ודיני ניירות ערך וייצוג בהליכי אכיפה מנהלית מול הרשות לניירות ערך לרבות הטלת עיצומים, התליית רישיונות וכו'.