ליטיגציה וייצוג משפטי

למשרדינו התמחות ייחודית בייצוג בהליכי ליטיגציה מורכבים בתחום המסחרי, הכלכלי, ושוק ההון, בשימת דגש על תיקי ניירות ערך –  הליכים הדורשים מומחיות משפטית ופיננסית ייחודית (מניות, אופציות מעו"ף, תעודות סל, אג"ח, אג"ח מובנות, חוזים עתידיים ומט"ח, פורקס, מכשירים פיננסיים מורכבים, מטבעות וירטואליים); ליטיגציה מסחרית בזיקה לשוק ההון, תביעות רשלנות מקצועית מצד בנקים, ברוקרים, יועצים, משווקים ומנהלי תיקים; תביעות הנוגעות להפסדים בקרנות גידורתביעות ייצוגיות בניירות ערך ושוק ההון; שותפויות השקעה וקרנות private equity להשקעה בנדל"ן; ליטיגציה בנקאית.

לצד המומחיות המשפטית, ייצוג בתחומים אלו דורש הבנה ויכולת ניתוח מעמיקה של סוגיות כלכליות ופיננסיות. מעצם טבען, תביעות הנוגעות לפעילות בשוק ההון מערבות סוגיות העוסקות בפרקטיקות מקצועיות מורכבות ומטען הידע הנדרש לשם ניהול מוצלח של ההליך המשפטי הינו ייחודי באופיו.

בד בבד עם ייצוג בסכסוכים הנוגעים לפעילות פיננסית באפיקי ההשקעה המסורתיים (ניירות ערך, נגזרים וכו'), המשרד צבר ניסיון ייחודי ועשיר בייצוג בתביעות בתחום הפורקס וזירות הסוחר. המשרד ייצג במהלך השנים עשרות רבות של משקיעים בתביעות פרטיות, קבוצתיות ואף ייצוגיות, בתיקים מתוקשרים ובהיקפים של עשרות מיליוני שקלים, נגד חלק ניכר מחברות הפורקס וזירות הסוחר שפעלו בישראל, ושחלקם הובילו לקביעת תקדימים משפטיים חשובים.

בתוך כך, המשרד הוביל מהלכים משפטיים תקדימיים, שתרמו לשיפור האכיפה כנגד גופים פיננסיים שפעלו בענף זה, באמצעות הגשת תביעות ייצוגיות רחבות היקף, שהוגשו כנגד חברות מסחר במטבע חוץ ופורקס, אשר הפרו את הוראות החוק בניהול תיקי השקעות ללא רישיון באמצעות מסחר רובוטי; ואשר תרמו להפסקת פעילות מפרת חוק של חברות גדולות בתחום (כגון יוטרייד ו– USG קפיטל).

המשרד מייצג בתיקים בהיקפים כספיים גדולים, ורבים מן ההליכים בהם מייצג המשרד מערבים סוגיות משפטיות תקדימיות או מורכבות במיוחד, לרבות תביעות נגד גופי השקעה זרים המעלות שאלות משפטיות בתחום המשפט הבינלאומי פרטי. בתוך כך, המשרד צבר מומחיות ספציפית בנוגע לרגולציה החלה על פעילות פיננסית בתחום ניירות הערך והנגזרים בארה"ב ובמדינות אירופאיות, המשליכה על הסוגיות המשפטיות הנדונות בישראל.

נוסף על כך, המשרד צבר ניסיון רב בטיפול במקרים מורכבים במיוחד הנוגעים להתנהלות משקיעים מול ברוקרים, בתי השקעות וזירות סוחר, ובין היתר, אירועים של חריגה ממסגרות אשראי, כניסה ליתרות חובה כתוצאה ממסחר ממונף בניירות ערך ונגזרים, מסחר בניירות ערך זרים, ומחלוקות הנוגעות לפעולות שבוצעו על סמך מידע פיננסי חסר או שגוי וכו'. למשרד הישגים רבים בתחום זה ומקרים רבים בהם טיפל המשרד הסתיימו בהסדרים מוסכמים שייתרו את הפניה לערכאות משפטיות.

הישגי המשרד נובעים מבחירה קפדנית של התיקים ומעבודה משפטית יסודית ומעמיקה, תוך ירידה לפרטי פרטים, והמנוהלת בנחישות רבה. למרות שאנחנו תמיד קשובים לאפשרות של הסדר, כל הליך נבחן באופן מעמיק, תוך קביעת אסטרטגיה משפטית הצופה פני עתיד, כשבמסגרת זו אף נלקח בחשבון הליך הערעור העתידי. המשרד לא נרתע מייצוג בתיקים קשים ומורכבים במיוחד או כאלו המעלים סוגיות תקדימיות שלא נבחנו קודם לכן.