בתקשורת

בגלובס –כתבה מיום 14.9.2022 בנוגע לפרשת יוטרייד ולהרשעתו של אביב טלמור בהונאת משקיעים ובניהול תיקים ללא רישיון. הכתבה מאזכרת את התביעה הייצוגית שהוגשה באמצעות המשרד נגד יוטרייד בטענה כי החברה פועלת ללא רישיון ומפרה את החוק, ושהובילה לחקירת הרשות לניירות ערך ולהפסקת פעילותה של החברה. בהכרעת הדין של טלמור קבע ביהמ"ש כי הטענה שהועלתה בתביעה הייצוגית, לפיה החברה וטלמור ניהלו תיקים ללא רישיון, הייתה נכונה.

כלכליסטכתבה מיום 16.11.2021 בנוגע לתביעה שהוגשה נגד חברה "לניהול עושר"(family office) ישראלית, ונגד חברה אמריקאית לייעוץ השקעות, בגין מתן ייעוץ בלתי חוקי.

דהמרקרמאמר דעה מיום 13.5.2021. "מיידוף הישראלי" תמרורי האזהרה שיכלו להציל את כספם של המשקיעים, על רקע הונאת הפונזי שבוצעה בחברת EGFE. שני מאפיינים שדי בהתקיימות אחד מהם על מנת להוות תמרור אזהרה שמשמעותו, הימנעות מהשקעה.

בגלובס – כתבה מיום 19.8.2020 המציינת פניה בדרישה לנקיטת הליכים משפטיים לפני תביעה נגזרת שנשלחה לחברת טבע, בעניין פרשת קנוניה שנחשפה בתביעה שהגיש משרד המשפטים האמריקאי כנגד טבע, בטענה להפרת החוק האוסר על מתן תמריצים כספיים לשיווק תרופת הקופקסון. הדרישה נשלחה על ידי עו"ד צוק.

דהמרקרמאמר דעה מיום 7.1.2020 בנוגע לטענה כי הטיפול של רשויות האכיפה בפשיעה כלכלית מרובת נפגעים אינו אחיד וכתוצאה, עשויה להיווצר "אכיפה בררנית" הפוגעת בציבור ומונעת הרתעה. "רשות ניירות ערך מבצעת אכיפה בררנית".

בגלובס – כתבה מיום 7.7.2019 בה עו"ד צוק מתראיין בנוגע לפסיקה שניתנה כנגד הרשות לניירות ערך בתיק יוטרייד: "מומחים לניירות ערך בעקבות הפסיקה על יוטרייד: "רף חדש וקונקרטי של אחריות כלפי ציבור המשקיעים".

דהמרקר מאמר דעה מיום 12.6.2019 בנוגע לתיקון החוק שיאפשר מתן ייעוץ השקעות "כללי" לציבור הרחב ללא צורך ברישיון – "המהפכה המפחידה בייעוץ הפיננסי".

בגלובס – כתבה מיום 21.5.2019 בה עו"ד צוק מתראיין בנוגע למאבק עורכי הדין בניסיונות להחליש ולפגוע במערכת המשפט.

בגלובס – כתבה מיום 29.1.2019, בנוגע לדרישה לגילוי מסמכים שנשלחה לחברת טבע, כהליך מקדים להגשת תביעה נגזרת בעניין הסדר פשרה בו שילמה טבע 135 מיליון דולר, להסרת תביעה שהוגשה כנגדה בגין הונאת מחירי תרופות בארה"ב. הדרישה נשלחה על ידי עו"ד צוק.

דה מרקר מאמר דעה מיום 22.1.2019  – עו"ד דן צוק: "עורכי הדין שתקו והפקירו את מערכת המשפט".

בגלובס – כתבה מיום 14.8.2018 בה עו"ד צוק מתראיין בנוגע ל "חוק הברוקרים" אותו מבקשת לקדם הרשות לניירות ערך – "מוטב מאוחר מאף פעם". קישור לכתבה.

דה מרקר  כתבה מיום 7.8.2018, בנוגע לפסק דין שניתן על ידי בית המשפט המחוזי כלכלי בתביעה שהוגשה בשם לקוח המשרד כנגד חברת הפורקס גל מדיה טרייד בע"מ – itrader ועובדיה. בית המשפט קבע כי החברה פעלה שלא כדין ונתנה ללקוח ייעוץ השקעות, באופן שיטתי, מבלי שהייתה מורשית לכך. בית המשפט חייב את החברה ו"מאמן המסחר" ברוב הנזק שנגרם. כתבה.דהמרקר.itrader

בגלובס – כתבה מיום 7.8.2018, בנוגע לתביעה שהוגשה כנגד בעלי השליטה בחברת פורקס, שניהלה את כספי לקוחותיה באמצעות אלגוטרייד, בטענות לתרמית וניהול תיקי השקעות ללא רישיון כחוק; וכנגד חברת הנאמנות שכספי התובע היו אמורים להיות שמורים אצלה בנאמנות. התביעה הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב. כתבה.אינווסטק.גלובס7.8.18

בגלובס – כתבה מיום 3.6.2018 בה עו"ד צוק מתראיין בנוגע למחדל הרגולטורי בעניין חברות הברוקראג' ג'נרל טרייד ושורט טרייד, שהפסיקו את פעולתן בזמן שהן חייבות עשרות מליוני שקלים ללקוחותיהן. המחדל הרגולטורי.גלובס.3.6.18

דהמרקר – כתבה מיום 2.1.2018 – מאמר בקשר לצורך בפיקוח רגולטורי על ביטקוין ומטבעות וירטואליים. "כמו במטבע רגיל, המסחר בביטקוין משמש להפקת רווחים משינוי במחיר הנכס. בשניהם המשקיע חשוף לסיכוני שוק…"

בגלובס – כתבה בקשר לתביעה שהוגשה כנגד חברת פורקס שניהלה את כספי לקוחותיה באמצעות תוכנה – אלגוטרייד. נטען שהחברה חייבת לתובעים את סכום השקעתם שלא הוחזר וכי פעילות החברה נוהלה בתרמית ובניגוד לחוק. התובעים עותרים להחזר מלא של השקעתם מבעלי המניות של החברה ומנהליה. כתבה.גלובס.וואן.23.11.2017

בגלובס – כתבה בקשר לתביעה ייצוגית בסך 15 מיליון ש"ח שהוגשה כנגד חברת פורקס שניהלה את כספי התובע באמצעות תוכנה – אלגוטרייד. לטענת התובע, החברה ניהלה את כספו בניגוד לחוק כשהיא נדרשה לרישיון לניהול תיקי השקעות בעוד שלא היה לה רישיון. במסגרת הבקשה התובע עותר לביטול ההתקשרות עם החברה ולהחזר של כל הכספים שהפסידו .לכתבה – קפיטל ייצוגית.

בגלובס – כתבה בקשר לתביעה שהוגשה כנגד חברת פורקס שניהלה את כספי התובע באמצעות תוכנה – אלגוטרייד. לטענת התובע בכתב התביעה, נתקל בקשיים למשוך את יתרת כספו הרשומה אצל החברה. עוד טוען התובע כי החברה ניהלה את כספו באופן המנוגד לחוק והדורש רישיון לניהול תיקי השקעות, בעוד שלחברה אין רישיון. קישור לכתבה

דה מרקר כתבה בה נזכרת תביעה ייצוגית שהוגשה כנגד חברת פורקס – זירת מסחר. בכתבה צוין כי החברה חויבה לשלם קנס על ידי הרגולטור בו היא רשומה, בין היתר בשל פרסום מטעה מטעם החברה ללקוחותיה. בתביעה טוענים התובעים כי החברה הטעתה אותם לחשוב כי היא חברת ברוקראג' רגילה, כאשר בפועל פעלה תוך ניגוד אינטרסים מובנה – כאשר היא הצד השני לכל עסקה. קישור לכתבה.

בגלובס – כתבה בקשר לקרנות גידור הפועלות באמצעות אלגוטריידינג .לטענת המשרד, כמפורט בכתבה, קרנות האלגוטריידינג מחויבות בפרסום תשקיף מכוח חוק ניירות ערך. קישור לכתבה

דהמרקר – כתבה בנוגע לפסק דין זוכה בתביעה, בה ייצג המשרד את התובע. בית המשפט חייב חברה שעסקה בניהול תיקי השקעות באמצעות אופציות מעו"ף לפצות משקיע שנגרמו לו הפסדים. לכתבה.

בגלובס– כתבה בה אני מתראיין בנוגע ליוזמת השרה שקד לחייב באגרה בהגשת תביעות ייצוגיות. הרעיון המובא בכתבה הוא שתינתן אפשרות להגיש תביעות ייצוגיות על ידי עורכי הדין, ללא תובע ייצוגי "בשר ודם". לכתבה

דה מרקר כתבה בקשר לתביעה ייצוגית בסך 200 מיליון ש"ח שהוגשה באמצעות המשרד כנגד חברת מסחר וברוקראג'. התובעים טוענים בתביעה שהחברה גבתה מהם עמלות ודיבידנדים שלא הייתה צריכה לגבות ולא גילתה להם שהיא פועלת כצד הנגדי לעסקאות לקוחותיה.

בגלובס כתבה בנוגע לחברת USG קפיטל, המציינת תביעה נוספת שהוגשה באמצעות המשרד כנגד USG וחברת האם שלה, אטלנטיק ברוקר אינטרנשיונל ייעוץ והשקעות בע"מ ( פסקה אחרונה לכתבה ). זאת בהמשך לתביעה הייצוגית כנגד USG וחברת האם בסך עשרות מיליוני שקלים, שהוגשה בתחילת 2016  בטענה לניהול תיקי השקעות ללא רישיון באלגו טרייד.

בגלובסכתבה בנוגע לפירוקה של חברת הפורקס USG קפיטל, המציינת את התביעות שהגיש המשרד כנגד החברה לרבות תביעה ייצוגית בסך עשרות מיליוני שקלים שהוגשה מספר חודשים טרם הפסקת פעילותה של החברה.

בגלובס – כתבה  בנוגע לתביעה שהוגשה באמצעות המשרד כנגד חברת אלגו טרייד, זירת מסחר וגורמים נוספים. לטענת התובעים החברה פעלה בחוסר תום לב תוך אי גילוי פרטים מהותיים להשקעה וכשהיא פועלת בניגוד עניינים חמור כלפיהם.

בגלובסכתבה בנוגע לתביעה שהוגשה באמצעות המשרד כנגד חברת פורקס וזירת מסחר. לטענת התובע החברה עשקה אותו וגרמה לו להפסדים כבדים באמצעות מסחר בשיטת האלגו טריידינג.

בגלובסכתבה בנוגע לתביעות שהוגשו באמצעות המשרד כנגד חברה העוסקת באלגו טרייד. לטענת התובע החברה ניהלה את תיק ההשקעות ללא רישיון וחרגה מן ההסכמות בנוגע לרמת הסיכון בחשבון.השקעות ללא רישיון וחרגה מן ההסכמות בנוגע לרמת הסיכון בחשבון.

בגלובס בהקשר של ייצוג לקוחות בתביעות פורקס, כתבה בנוגע לתביעה שהגיש המשרד. לטענת התובע החברה הנתבעת ניהלה תיקי השקעות שלא כדין באמצעות "אלגו טריידינג" .

בדה מרקר – כתבה בעניין תביעה ייצוגית שהגיש המשרד כנגד חברת פורקס. לטענת התובע החברה ניהלה תיקי השקעות ללא רישיון כנדרש בחוק.

בגלובס – כתבה בנוגע לתביעה ייצוגית שהוגשה ע"י המשרד כנגד חברת הפורקס USG CAPITAL. לטענת התובע החברה ניהלה תיקי השקעות באמצעות אלגו טריידינג ללא רישיון.

בדה מרקר – כתבה בה נזכרת תביעה ייצוגית שהוגשה באמצעות המשרד כנגד חברת יוטרייד פרימיום בע"מ בטענה כי ניהלה תיקי השקעות באמצעות אלגו טריידינג ללא רישיון.

בגלובס –  כתבה בנוגע לייצוג לקוחות מול חברת הפורקס "יוטרייד" שעסקה במסחר באלגו טרייד. לטענת הלקוחות החברה עיכבה החזר כספי השקעה שביקשו למשוך, ושלא כדין.

בגלובס ידיעה בנוגע לתביעה שהוגשה כנגד איש שוק ההון וסוחר פורקס. לטענת התובע הוסתרו ממנו פרטים מהותיים  וכי ניהול התיק התבצע מבלי שלנתבע רישיון לניהול תיקים ובניגוד לחוק.

בגלובס – ידיעה בנוגע לפסק דין בו ייצג המשרד יזם בשוק ההון כנגד אנליסט וסוחר מניות. התובע זכה בפיצוי חלקי בגין חריגת האנליסט מן המינוף ורמת הסיכון שהוסכמה בין הצדדים.

ynet  – חשבון ההשקעות הפסיד. כמה ישלם האנליסט ? כתבה בנוגע לפסק דין בו ייצג עו"ד דן צוק את התובע.

בדה מרקר ידיעה בנוגע לתביעה קבוצתית שהוגשה באמצעות כנגד חברת ניהול התיקים "בסט אינווסט" ונתבעים נוספים וביניהם הרשות לניירות ערך ,בנוגע למצגי שווא והטעיה חמורה שביצעה חברה זו תוך גרימת הפסדים כבדים למשקיעים.

בעיתון גלובס – כתבת תחקיר בנוגע לפעילות של שותפות השקעה בשוק ההון בה נגרמו הפסדים כבדים למשקיעים. המשרד עוסק בייעוץ ובהקמה של קרנות גידור ומייצג בהליכים משפטיים הנוגעים לפעילות באמצעות קרנות גידור ושותפויות השקעה.

בעיתון גלובס – ידיעה בנוגע לתביעה ייחודית שהוגשה כנגד אחת החברות המובילות בישראל למסחר באופציות בינאריות – דיגיטליות.