בנקאות

למשרד ניסיון רב בטיפול במקרים מורכבים במיוחד הנוגעים להתנהלות משקיעים מול בנקים, ברוקרים, בתי השקעות וזירות סוחר, ובין היתר, אירועים של חריגה ממסגרות אשראי, כניסה ליתרות חובה כתוצאה ממסחר ממונף בניירות ערך ונגזרים, מסחר בניירות ערך זרים, מחלוקות הנוגעות לפעולות שבוצעו על סמך מידע פיננסי חסר, מטעה או שגוי, ייצוג מול בנקים בנוגע למחלוקות הנוגעות למטבעות וירטואליים, טיפול במקרים של סירוב לבצע העברות כספים שמקורן במטבעות קריפטוגרפיים ומטבעות דיגיטליים (קריפטו), ופתרון קשיים וחסמים הנוגעים להעברות כספים מבנקים זרים לחשבונות בישראל.

למשרד הבנה מעמיקה של תהליכים רגולטוריים הנוגעים לפעילות בנקאית ופיננסית, דבר המסייע רבות בהסרת חסמים, פתרון מחלוקות או הגעה להסדרים עם הגוף הפיננסי, המייתרים את הפניה לערכאות משפטיות.