רשלנות מקצועית ניהול תיקי השקעות

למשרד ניסיון רב בניהול הליכים משפטיים הנוגעים לרשלנות מקצועית של מנהלי תיקי השקעות. המשרד מעורב במספר רב של תביעות רשלנות מקצועית כנגד מנהלי תיקים במהלכן ייצג עשרות משקיעים בתביעות של יחידים ותביעות קבוצתיות כנגד גופים פיננסיים לרבות חברות הביטוח שלהן וחברות הבורסה בהן בוצעה הפעילות (מסחר במניות, אופציות מעו"ף, תעודות סל, אג"ח, אג"ח מובנות, חוזים עתידיים ומט"ח, פורקס, מכשירים פיננסיים מורכבים, מטבעות וירטואליים). 

אחד המקרים הבולטים בהם ייצג המשרד מספר רב של משקיעים הוא פרשת "בסט אינווסט". חברת ניהול התיקים בסט אינווסט ניהול תיקי השקעות בע"מ" התמחתה בניהול "תיק השקעות אישי באופציות מעו"ף". במהלך שנת 2012-2013 הוגשו על ידי המשרד תביעות בהיקף של מליוני שקלים, בגין הפסדים שנגרמו ללקוחות בניהול תיקים באמצעות אופציות מעו”ף (לתביעות אלו קדמו מספר תביעות נוספות שהוגשו כנגד בעלי החברה ומנהל ההשקעות שלה ע"י המשרד בנוגע לעבודתו בחברת ניהול תיקים אחרת שאף היא ניהלה תיקי השקעות באמצעות אופציות מעו"ף").

טענתם העיקרית של הלקוחות הייתה כי החברה הטעתה אותם באופן שיטתי בכך שהציגה בפניהם מצגי שווא לפיהם תיקי ההשקעות נושאים רווחים,מדי חודש בחודשו ,בעוד שבפועל החשבונות היו מצויים בהפסדיםכיוצא מזה החברה אף הפרה את התחייבותה בהסכמים להודיע ללקוחות ברגע שתיק ההשקעות יורד מתחת לשווי מסוים שסוכם מראש (“סטופ לוס").

עוד נטען כי החברה יצרה בפני הלקוחות מצגי שווא מוקדמים לפיהם ההשקעה צפויה לשאת רווחים משמעותיים בדמות "הכנסה חודשית"קבועה של כמה אלפי שקלים בחודשתוך שימוש באסטרטגיות מעו"ף.

בהקשר זה טענו הלקוחות כי ההשקעה הוצגה בצורה שגויה ומטעה ,תוך הסתרת הסיכונים העצומים שהיו טמונים בה, תוך הדגשת "הכדאיות" וכאמתלה לגביית דמי ניהול חריגים בשיעורםמדי חודש בחודשו (מן הלקוחות נגבו דמי ניהול חודשיים שהסתכמו בעשרות אחוזים משווי הקרן ,בחישוב שנתי).

פניות המשרד אל הרשות לניירות ערך הביאה לחקירה של הרשות שלאחריה רישיונה של החברה בוטל לאחר שימוע שנערך לה .הרשות קבעה כי נוכח היקף ההפרותהתחכום שבהן וחומרתןיש בממצאי הביקורת שנערכה כדי להעיד באופן מובהק כי נפל פגם במהימנותה של החברה והחליטה לדחות את טענות החברה ולבטל את רישיונה לעסוק בניהול תיקים בהתאם לסמכות המוקנית לה בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעותבשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות.

במסגרת הליך אכיפה מנהלית שניהלה הרשות לניירות ערך לאחר מכן בוטל לצמיתות רישיונו של בעלי החברהלנהל תיקי השקעותזו הייתה אחת ההחלטות הראשונות של ועדת האכיפה המנהלית מכוח התיקון לחוק ניירות ערך – אכיפה מנהליתבעניין מנהלי תיקי השקעות .