הליכים משפטיים

דוגמאות להליכים משפטיים בהם מייצג המשרד.

27.7.2020

תביעה בסך של כ -7 מיליון ש"ח כנגד מנהל תיקי השקעות בטענה לרשלנות – "לקוח כשיר"

תביעה העוסקת בסוגיה תקדימית הנוגעת לאופן בו על מנהל תיקים לבצע בדיקה בנוגע לסיווג לקוח כשיר.

לקוח החברות הנתבעות טוען כי הוחתם על טופס הסכמה להיחשב לקוח כשיר*, תוך ויתור על ההגנות שמקנה החוק למשקיעים מסוגו, בזמן שלא עמד בתנאים שקובע החוק על מנת להיחשב לקוח כשיר ובזמן שמנהל התיקים כלל לא בדק אם הלקוח עומד בתנאי החוק. כתוצאה, החברות ומנהל התיקים שלהן, סיכמו עם התובע כי התגמול יבוסס על אחוז מן הרווח – אופן תגמול האסור ע"פ החוק מאחר והוא מהווה תמריץ למנהל התיקים לנקוט באסטרטגיה רוויות סיכונים, על חשבון הלקוח, ויוצרת מצב בו מנהל התיקים נתון בניגוד עניינים. התביעה הוגשה לביהמ"ש המחוזי – המחלקה הכלכלית.

ת"א 63767-07-20

*לקוח כשיר – כהגדרתו בסעיף 9 לתוספת הראשונה לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות, ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995

25.9.2019

תביעה כנגד חברה ישראלית לניהול עושר וליווי פיננסי family office  וכנגד חברה אמריקאית לניהול השקעות, בגין הפסדים שנגרמו מהשקעות בקרנות השקעה זרות.

תביעה הנוגעת לסוגיה תקדימית הנוגעת לאחריותו של מנהל תיקי השקעות זר, שאינו בעל רישיון בישראל, לנזקים שנגרמו ללקוח כתוצאה מהשקעה שנעשתה באמצעות מנהל התיקים.

בתביעה, בסך של כ – 2 מיליון ש"ח, טוען התובע המיוצג על ידי המשרד, כי החברה הישראלית ובעליה יחד עם החברה הזרה, שיתפו פעולה במתן ייעוץ להשקעה בקרנות זרות בלתי סחירות (reit) שתוצאותיה היו הפסדים כבדים; תוך שמתן הייעוץ נעשה בניגוד לחוק, מבלי שלחברות יש רישיון למתן שירותי ייעוץ השקעות בישראל, ובניגוד עניינים. התובע טוען כי אלמלא הייעוץ לא היה משקיע בקרנות. התביעה הוגשה לביהמ"ש המחוזי בתל אביב – המחלקה הכלכלית. ת"א (תל-אביב-יפו) 62135-09-19

6.8.2018

תביעות כנגד בעלי חברת הפורקס אי ג'י אינווסטק טכנולוגיות בע"מ וכנגד חברת הנאמנות יובנק, על רקע "קריסתה" של החברה ואבדן כספי משקיעים.

המשרד מייצג משקיעים בתביעות בסך של כמה מיליוני שקלים על רקע פרשת אינווסטק גלובל. התביעות נוגעות, בין היתר, בשאלת אחריותו של עורך דין ויועץ משפטי לחברה לנזקים הכספיים שנגרמו ללקוחות החברה.

לטענת התובעים, מנהלי החברה פעלו מבלי שיש להם או לחברה רישיון לניהול תיקי השקעות ותוך הפרת החוק; וכי יובנק כשלה בניהול ופיקוח על מנגנון הנאמנות שהיה אמור לשמור ולהבטיח את כספי משקיעי החברה. כמו כן נטען כי היועץ המשפטי של החברה התרשל בתפקידו והסתיר מידע מהותי מן הגורמים המעורבים.

לכתבה  בגלובס.אינווסטק.גלובס 

18.7.2018

תביעה בסך- 4 מיליון ש"ח הוגשה כנגד חברת הפורקס וואן אף.אי.אן.וואי בע"מ, כנגד מנהליה ובעלי המניות שלה

תביעה העוסקת בין היתר בשאלת אחריותם של מנהלים ועובדים בכירים בחברה, שנטען כי ניהלה את השקעות לקוחותיה בניגוד לחוק, לנזקים שנגרמו למשקיעים.

בתביעה שהוגשה בשם קבוצת משקיעים, על רקע אי החזר כספי השקעתם בחברה, נטען כי האופן בו ניהלה החברה את כספם – באמצעות תוכנת אלגוטריידינג – מנוגד לחוק ומחייב רישיון לניהול תיקי השקעות; וכי בנוסף החברה גייסה משקיעים ללא תשקיף תוך הפרת חוק ניירות ערך.