הליכים משפטיים

בעמוד זה דוגמאות להליכים משפטיים בהם טיפל ומטפל המשרד.

6.8.2018

תביעות כנגד בעלי חברת הפורקס אי ג'י אינווסטק טכנולוגיות בע"מ וכנגד חברת הנאמנות יובנק, על רקע "קריסתה" של החברה ואבדן כספי משקיעים.

המשרד מייצג משקיעים בתביעות בסך כמה מיליוני שקלים על רקע פרשת אינווסטק גלובל.

לטענת התובעים, מנהלי החברה פעלו מבלי שיש להם או לחברה רישיון לניהול תיקי השקעות ותוך הפרת החוק; וכי יובנק כשלה בניהול ופיקוח על מנגנון הנאמנות שהיה אמור לשמור ולהבטיח את כספי משקיעי החברה. התובעים מבקשים פיצוי בגובה מלוא השקעתם שלא הוחזרה להם.  לכתבה  בגלובס.אינווסטק.גלובס בעניין התביעה הראשונה שהוגשה.

18.7.2018

תביעה בסך 4,000,000 ש"ח הוגשה כנגד חברת הפורקס וואן אף.אי.אן.וואי בע"מ, כנגד מנהליה ובעלי המניות שלה

תביעה שהוגשה בשם קבוצת משקיעים  בחברה. לטענת התובעים, החברה – וואן אף.אי.אן.וואי בע"מ  – לא החזירה להם את יתרת השקעתם הרשומה בחברה טרם שנקלעה לקשיים. התובעים טוענים כי האופן בו ניהלה החברה את כספם – באמצעות תוכנת אלגוטרייד – מנוגד לחוק ומחייב רישיון לניהול תיקי השקעות; וכי בנוסף החברה גייסה משקיעים ללא תשקיף תוך הפרת חוק ניירות ערך. לטענת התובעים יש לחייב את מנהלי החברה ובעלי המניות שלה בתקופות שונות במלוא החוב של החברה כלפיהם מכוח הרמת מסך ובשל הטענה כי החברה פעלה באופן בלתי חוקי ובתרמית.

באחת התביעות שהגיש המשרד בשם לקוחותיו בעניין החברה, ניתן צו עיקול זמני כנגד חלק מהנתבעים. בקשת אחד מהנתבעים, לבטל את צו העיקול שהוטל על נכסיו, נדחתה בהחלטה מנומקת של בית המשפט ביום 3.5.2018. החלטה.בקשה לביטול עיקול זמני. ערעור על ההחלטה נדחה.

25.4.2017

הוגשה תביעה ייצוגית כנגד חברת פורקס שפעלה באמצעות אלגו – טרייד. 

תביעה ייצוגית בסך 15 מיליון ש"ח שהוגשה כנגד חברת פורקס שניהלה את כספי התובע באמצעות תוכנה – אלגוטרייד. לטענת התובע, החברה ניהלה את כספו בניגוד לחוק כשהיא נדרשה לרישיון לניהול תיקי השקעות בעוד שלא היה לה רישיון. במסגרת הבקשה התובע עותר לביטול ההתקשרות עם החברה ולהחזר של כל הכספים שהפסידו .קישור לכתבה בגלובס.

14.3.2017

הוגשה תביעה כנגד חברת הפורקס וואן אף.אי.אן.וואי בע"מ

לטענת התובע החברה – וואן אף.אי.אן.וואי בע"מ  – נמנעה מלהחזיר לו את יתרת השקעתו הרשומה בחברה, במלואה, וכי נתקל בקשיים לקבל את כספו בחזרה. עוד טוען התובע כי האופן בו ניהלה החברה את כספו – באמצעות תוכנת אלגוטרייד – מנוגד לחוק ומחייב רישיון לניהול תיקי השקעות.

27.9.2016

תביעה בסך מיליון ש"ח הוגשה כנגד חברת הפורקס Itrader 

לטענת התובע החברה – גל מדיה טרייד בע"מ  – Itrader , ייעצה לו והנחתה אותו בנוגע לביצוע עסקאות בנכסים פיננסים וחוזי מט"ח – פעולה המהווה לטענתו ייעוץ השקעות – בעוד שלחברה אין רישיון. התובע טוען כי החברה פעלה בניגוד לחוק וגרמה לו להפסדים כבדים. עוד טוען התובע כי החברה הסתירה ממנו את העובדה כי היא משמשת כצד הנגדי לעסקאות וכי הפסדי התובע עוברים כהכנסה לחברה. מלבד החברה נתבעים גם בעליה ונציג החברה – מאמן המסחר. התביעה הוגשה למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב.

התביעה התקבלה. ביום 31.7.2018, ניתן פסק דין ונפסקו לתובע כ – 600,000 ש"ח (75% מהנזק שנגרם ע"פ ביהמ"ש). כהן נ גל מדיה.פסק דין

6.7.2016

הוגשה תביעה ייצוגית כנגד חברת פיננסים העוסקת במתן שירותי מסחר וברוקראג' בשוק ההון. 

בתביעה בסך 200 מיליון ש"ח, ושהוגשה באמצעות המשרד, טוענים התובעים שהחברה גבתה מהם עמלות ודיבידנדים שלא הייתה צריכה לגבות ולא גילתה להם שהיא פועלת כצד הנגדי לעסקאות לקוחותיה. לכתבה בדהמרקר.

30.3.2016

תביעה בסך כ -2  מיליון ש"ח הוגשה כנגד קרן גידור בתחום הפורקס וכנגד זירת הסוחר.

לטענת התובעים החברה פעלה בחוסר תום לב תוך אי גילוי פרטים מהותיים להשקעה וכשהיא פועלת בניגוד עניינים חמור כלפיהם ומבלי שיש לה רישיון לניהול תיקי השקעות. התביעה הוגשה למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב.  לכתבה בעיתון גלובס.

22.12.2015

הוגשה תביעה ייצוגית כנגד חברת הפורקס USG קפיטל 

בבקשה לאישור כייצוגית בסך 50 מליון ש"ח , ושהוגשה על ידי המשרד, נטען כי סוג המכשירים הפיננסיים הנסחרים ואופי הפעילות שמבצעת זירת המסחר עבור לקוחותיה ( מסחר בנכסים פיננסיים וחוזים עתידיים במטבע חוץ באמצעות מסחר אלגוריתמי – אלגוטריידינג ), דורש קבלת רישיון לניהול תיקי השקעות, בעוד שלחברה אין רישיון כזה. לכתבה בדה מרקר

ת"צ 47119-12-15 המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב -יפו.

4.5.2015

תביעה בסך מיליון ש"ח הוגשה כנגד חברת פורקס ובעליה בגין הפסדים בניהול חשבון מט"ח

בכתב התביעה, שהוגש באמצעות עו"ד דן צוק, נטען ע"י התובע כי הנתבע הציג בפניו מצגי שווא בנוגע לאופי ההשקעה ורמת הסיכון שבה וחרג מן ההסכמות המוקדמות עם התובע בנוגע להגבלת ההפסד ( סטופ לוס ) ושיעור המינוף בחשבון. עוד טוען התובע כי הנתבע הסתיר ממנו עובדות מהותיות לרבות כי הוא מקבל החזרי עמלות ( הפרשי מרווח ) בגין ביצוע פעולות. להערכת התובע החזרים אלו מסתכמים במאות אלפי שקלים כשסה"כ ההפסדים בחשבון הנם  כ 1,000,000 ש"ח. לידיעה בגלובס

ת"א 5300-05-15 השלום ראשון לציון

20.1.2015

הוגשה תביעה ייצוגית כנגד חברת יוטרייד פרימיום בע"מ

בבקשה לאישור כייצוגית בסך 50 מליון ש"ח , ושהוגשה על ידי המשרד, נטען כי סוג המכשירים הפיננסיים הנסחרים ואופי הפעילות שמבצע בית ההשקעות עבור לקוחותיו ( מסחר בחוזים עתידיים במטבע חוץ באמצעות מסחר אלגוריתמי – אלגוטריידינג ), דורש קבלת רישיון לניהול תיקי השקעות, בעוד שלחברה אין רישיון כזה. ,תביעה זו הביאה להפסקת פעילותה של החברה וחברות נוספות ע"י הרשות לניירות ערך. לכתבה בדהמרקר.

ת"צ 41192-01-15  המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב -יפו.

לעדכונים בנוגע לתביעה יש ללחוץ על הקישור

13.5.2014

הוגשה תביעה כנגד בנק המזרחי טפחות בטענה לרשלנות בביצוע הוראות בניירות ערך

התובע טוען כי הבנק התרשל בכך שלא עדכן את הלקוח כי הוראת מכירה של נייר ערך, אותה ביקש לבצע, לא ניתנת לביצוע ונדחתה על ידי הבורסה; וכי הבנק יצר מצג שגוי בפני הלקוח לפיו ההוראה הוזרמה ונקלטה. כתוצאה, נמנעה מן הלקוח האפשרות להזרים הוראה חלופית  בהגבלת שער מתאימה לביצוע בשלב המסחר המתאים. התביעה הסתיימה בפשרה.

26.1.2014

תביעה בסך של  700,000 ש"ח   הוגשה כנגד סוחר אופציות ידוע וכנגד חברה פיננסית בבעלותו, בטענות להטעיה, מצגי שווא, ורשלנות  בניהול חשבון מסחר באופציות מעו"ף.

לטענת התובע הנתבעים הטעו אותו ,טרם ההתקשרות, בכך שהציגו מצגי שווא לפיהם ביכולתם ובכוונתם לנהל את ההשקעה ברמת סיכון ותנודתיות נמוכה ,תוך שימוש בהגנות. הפרו הסכמות בין הצדדים בנוגע לאופן ניהול חשבון המסחר ואת הנחיותיו להגבלת סכום ההפסד בחשבון. כתוצאה מכך נגרמו לתובע הפסדים כבדים ,עד כדי אבדן מרבית השקעתו.

כמו כן התובע טוען כי  הנתבעים פעלו ברשלנות בכך שחשפו את החשבון להפסדים גבוהים מאד שהתממשו בתוך זמן קצר. בחוות דעת מקצועית שהוגשה בתיק נטען כי בשלב מסוים ,רמת הסיכון בחשבון הייתה כה גבוהה עד שדי היה בשינוי של אחוז אחד במדד המעו"ף על מנת לחשוף את החשבון להפסד של למעלה מ 50% משוויו.

ת"א 51484-01-14. התביעה התקבלה בחלקה. לפסק הדין.

23.5.2013

תביעה על סך כ 1.7 מליון ש"ח  הוגשה למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב כנגד חברת ניהול התיקים "בסט אינווסט" ונתבעים נוספים וביניהם : חברת הפניקס ,מגדל שירותי בורסה והרשות לניירות ערך.

התובעים ,קב' לקוחות של החברה המיוצגים ע"י עו"ד דן צוק ,טוענים למעשי הטעיה חמורים, הפרת אמון והתנהלות רשלנית שבוצעו כשיטת עבודה על ידי בסט אינווסט ניהול תיקי השקעות ויחזקאל (חזי) קלפקה, מנכ"ל החברה". החברה ניהלה את תיקי ההשקעות של התובעים באמצעות אופציות מעו"ף.

לטענת התובעים בסט אינווסט באמצעות קלפקה, פיתו אותם באמצעות מצגים והבטחות שווא, להפקיד את כספם בידיהם תוך טשטוש ומזעור הסיכונים הגלומים בהשקעה וכשבמהלך ניהול הכספים יצרו בפניהם מצגים מטעים, מכוונים ושיטתיים לפיהם נוצרו רווחים בחשבונות זאת בזמן שהחשבונות היו מצויים בהפסדים כבדים שהוסתרו מפניהם ותוך שהם מנחים אותם למשוך את אותם 'רווחים' שנמשכו מהקרן על מנת ליצור מלכודת דבש כוזבת בנוגע להצלחת ההשקעה".התביעה הסתיימה בהסדר. ת"א 45566-05-13 .  לידיעה ב"דה מרקר"

 

14.3.2013

הוגשה תביעה כנגד אקסלנס נשואה שירותי בורסה בע"מ בגין אי ביצוע הוראת מסחר בנייר ערך זר תוך גרימת הפסדים כבדים .

התובע המיוצג על ידי עו"ד דן צוק טוען כי הנתבעת התרשלה וטעתה בכך שהציגה בפניו מצג שגוי לפיו פקודת המסחר שביקש לבצע בוצעה חלקית  ,תוך ביטול פקודה לרכישת היתרה ,בעוד שבפועל הפעולה בוצעה באופן מלא מבלי ידיעתו.  התובע טוען כי כתוצאה ממצג שגוי זה נמנעה ממנו האפשרות לצמצם את נזקו ושלא כדין. התביעה נמחקה בהסדר פשרה.   ת"א    26611-03-13

 

15.03.2012

הוגשה תביעה כנגד קרן גידור חברה זרה ליעוץ פיננסי – Collateral Capital Guarantee ( PTY ) Ltd  ונציגיה בארץ בקשר ליעוץ כושל ורשלני וגרימת הפסדים בהשקעה בקרן גידור זרה.

התובע  המיוצג על ידי עו"ד דן צוק טוען כי הוצגו בפניו מצגיי שווא מטעים בנוגע לאופי ההשקעה בקרן וזהות הגורמים המנהלים אותה וכי הוסתרו ממנו עובדות מהותיות הנוגעות לקרנות הגידור אותן שיווקו הנתבעים. כמו כן נטען כי הנתבעים חרגו מן ההרשאה שקיבלו תוך שפעלו להסטת כספים מן הקרנות אל השקעות אחרות שכשלו והביאו לאבדן כספו של התובע.

התביעה הסתיימה בהסכם פשרה במסגרתו שילם נציג החברה בארץ סכום של כ 80% מסכום הקרן שהוסכם כי תושקע ללא סיכון ( הסכם ההשקעה ציין כי 80% יושקעו באפיק ללא סיכון והיתרה באפיק נושא סיכון ). בכך קיבל התובע את מרבית נזקו הכספי מבלי שהצדדים הודו בטענות  ההדדיות.

פסק הדין

05.12.2010

הוגשה תביעה כנגד חברה העוסקת בניהול תיקי השקעות ,ללא רישיון, בגין טענות לרשלנות ו "חיבוץ" עמלות ( ביצוע פעולות סרק בחשבון לשם "יצור" עמלות ).

לאחרונה הוגשה ע"י משרדינו תביעה מורכבת כנגד מספר נתבעים והנוגעת לטענת תרמית בניהול חשבון מסחר באמצעות חברת שירותי בורסה בחו"להתובע , המיוצג ע"י עורך דין דן צוק ,טוען כי כספו "נמחקבתוך כחודש ימים בשל רשלנות החברה ב הפקיד את כספו לניהול. בחשבונו של התובע בוצעו בתקופה של 25 ימי מסחר ,708 פעולות קניה ומכירה שהניבו סכומי עמלות שהסתכמו בעשרות אחוזים משווי ההפקדות בחשבון. שאר הכספים "נמחקו" כתוצאה מהפסדים שיטתיים שהניבה פעילות המסחר החריגה.

התביעה התקבלה. ביום 6.7.2014 ניתן פסק דין לטובת לקוח המשרד לפיו הנתבעים 1 ו 2 חויבו להחזיר לתובע את כל ההפסד שנגרם על ידם בצירוף הוצאות משפט .לפסק הדין. חדד נ אייץ' בי המומחים לניהול השקעות עולמיות במינוף בע"מ ואח'.