עדכונים משפטיים

בעמוד זה עדכונים בקשר להליכים משפטיים ייצוגיים או קבוצתיים שמנהל המשרד.

21.1.2017

תביעות נגד קפיטל טרייד אר טי בע"מ

נדחתה בקשת קפיטל טרייד לעכב את ההליכים בתביעה המתנהלת בבית המשפט המחוזי, המחלקה הכלכלית, בשל תניית בוררות (ת"א 53329-03-16).

בית המשפט קבע בהחלטה בעלת אופי תקדימי כי מאחר ונטענה כנגד החברה טענת תרמית (בצירוף נסיבות נוספות) מתקיים "טעם מיוחד" שלא לקבל את הבקשה לעיכוב הליכים שהגישה קפיטל טרייד ולא להעביר את הדיון לבוררות. בהחלטה זו בית המשפט המחוזי יישם את הלכת בית המשפט העליון בעניין מורלי, ע"א 550/75 מורלי נ בגון, וקבע כי הכלל לפיו לנתבע ישנה זכות לברר את טענת המרמה שנטענה כנגדו בפומבי, בניגוד לסעיף בוררות בחוזה, מתקיים גם במקרה בו התובעים (אלו הטוענים שנפגעו ממעשי מרמה) טוענים כי נפלו קרבן למרמה. על כן התובעים זכאים לברר את טענותיהם כנגד הנתבעים בפומבי ובבית משפט ולא במסגרת בוררות שהיא חסויה מטבעה. קישור להחלטה:  החלטה. דחיית בקשה לעיכוב הליכים.

יצוין בגילוי נאות כי בתביעה אחרת כנגד קפיטל טרייד המתנהלת בבית משפט השלום, נדחתה גישת התובע כי אין להעביר את הדיון לבוררות בשל סעיף בוררות בחוזה, מהטעם שנקבע כי לא הוכח שסעיף הבוררות קיפח את התובע ועל כן יש לכבד את "הסכמת" הצדדים לפנות לבוררות. עם זאת, בית המשפט קבע בעניין זה כי הסכמי ההתקשרות של החברה וקרנות הגידור של קפיטל טרייד עם המשקיעים הם חוזים אחידים ע"פ חוק חוזים אחידים לכן מתקיימת "חזקת הקיפוח" בחוק חוזים אחידים. במקרה הספציפי האמור בימ"ש קבע כי חזקת הקיפוח לא נסתרה.

17.1.2018

הסדר פשרה בתביעה הייצוגית כנגד קולמקס  – COLMEX PRO

לאחרונה, הוגש לאישור בית המשפט הכלכלי בתל אביב הסדר פשרה בתביעה בה המשרד מייצג את התובע הייצוגי. התביעה הוגשה לפני כשנה וחצי לבית המשפט המחוזי כלכלי בתל אביב ולאחר ניהול מספר הליכים מקדמיים הגיעו הצדדים לנוסח הסכם פשרה. ההסכם אושר לפרסום להערות הציבור אך עדיין צריך לקבל את אישור בית המשפט.

על התביעה וההסדר בקצרה:

התביעה הייצוגית אשר הוגשה כנגד חברת "קולמקס קפריסין" ונתבעים נוספים, נגעה לגביית עמלות וחלוקת הדיבידנדים אשר נטען שהיו אמורים להיות משולמים לסוחרים אצל החברה.

המחלוקת המשפטית מול חברת קולמקס צומצמה במהלך הדיון לנושא חלוקת הדיבידנדים ולא לאופן התנהלותה של החברה בכל הקשור לעמלות מסחר בחוזי הפרשים ועמלות בורסה, ועל כן הפשרה שהושגה נותנת מענה לשאלת חלוקת הדיבידנדים; ואכן החברה הביעה את נכונותה לתקן את התנהלותה סביב נושא זה, תוך שהיא מתחייבת לעדכן את לקוחותיה בדבר זכאותם לקבל את תשלומי הדיבידנדים, מעתה והלאה.

לקוח שיהיה מעוניין לקבל את תשלום הדיבידנד יעשה זאת באמצעות פניה לחברה. תשלום הדיבידנד יהיה כרוך בדמי טיפול.

הסדר נוסף שהושג, נוגע להטבות בעמלות שתשלם חברת קולמקס ללקוחותיה הסוחרים במניות. ההטבה הינה בשיעור של עד 50 דולר לכל לקוח, כנגד תשלומי עמלות מסחר, כאשר סכום ההטבות יסתכם ב-150 אלף דולר. סה"כ תפצה קולמקס את לקוחותיה בסכום המוערך בכמיליון ש"ח, לאורך תקופה (הטבות על פי הסכם הפשרה ותשלומי דיבידנדים עתידיים לסוחרי המניות).

בית המשפט הכלכלי עודד את הצדדים להגיע להסכם פשרה בשלב מקדמי, נוכח מורכבות התביעה, הזמן הרב שייקח לנהל אותה והעלות הגבוהה הכרוכה בניהול התביעה. על כן, וכדי לחסוך ניהול הליכים משפטיים ממושכים ומתוך הרצון שהלקוחות יזכו לקבל את חלוקת הדיבידנדים המגיעים להם בגין החזקה בניירות ערך המחלקים דיבידנדים, הושג הסדר פשרה בין הצדדים.

כאמור, ההסכם עדיין צריך לקבל את אישור בית המשפט והיועץ המשפטי.

15.1.2018

עדכונים בנוגע לתביעות כנגד חברת וואן. אף.אי.אן וואי בע"מ ועמוס אבידן

המשרד מייצג מספר רב של משקיעים בתביעות כנגד החברה, בעלי מניות, נושאי משרה ומנהלים. לאחרונה התברר כי החברה חייבת למשקיעים סכומי עתק המוערכים בעשרות מיליונים.

בימים האחרונים מינה בית המשפט את עו"ד עודד הכהן כמפרק זמני לחברה. על לקוחות החברה שלא קיבלו את כספם לפנות למפרק החברה ו/או להגיש תביעות חוב דרך אתר כונס הנכסים הרשמי.

מס התיק אצל כונס הנכסים הרשמי הוא : פר"ק 62795-09-17 רחמן נ וואן.אף.אי.אן.וואי בע"מ.

3.5.2018

החלטת בית המשפט מיום 2.5.2018, בנוגע לצו עיקול זמני כנגד אליאב אבידן.

בקשה לביטול העיקול נדחתה מן הטעמים המפורטים בהחלטה. ערעור על החלטת בית משפט השלום שלא לבטל את העיקול, נדחה.

החלטה.בקשה לביטול עיקול זמני.

החלטה.ערעור.עיקול.אבידן

עדכונים נוספים יפורסמו בהמשך.