משפט מסחרי ופיננסי

המשרד עוסק בהקמת חברות ושותפויות, מיזמים פיננסיים, ייעוץ משפטי לתאגידים וגופים פיננסיים, הקמת קרנות גידור ושותפויות השקעה, חברות פרטיות, הסכמי השקעה, הסכמים בין בעלי מניות ושותפים וכו'.

  • ייעוץ משפטי ורגולטורי ליזמים וחברות בתחום ניירות ערך ושוק ההון.
  • הקמת קרנות גידור ושותפויות השקעה.
  • מתן חוות דעת משפטיות בתחום שוק ההון ודיני ניירות ערך.
  • ייצוג בהליכי אכיפה מנהלית מול הרשות לניירות ערך לרבות הטלת עיצומים, התליית רשיונות וכו'.