ליטיגציה וייצוג משפטי

המשרד מייצג תובעים ונתבעים בנחישות, מקצועיות, יסודיות ותשומת לב לפרטים. למרות שאנחנו תמיד קשובים לאפשרות של הסדר, כל הליך נבחן באופן מעמיק, תוך קביעת אסטרטגיה משפטית הצופה פני עתיד, כשבמסגרת זו אף נלקח בחשבון הליך הערעור העתידי. המשרד לא נרתע מייצוג בתיקים קשים ומורכבים במיוחד או כאלו המעלים סוגיות תקדימיות שלא נבחנו קודם לכן.

הליטיגציה במשרד ממוקדת בעיקר בליטיגציה פיננסית מורכבת בדגש על תיקי ניירות ערך ופעילות פיננסית בשוק ההון, ליטיגציה מסחרית בזיקה לשוק ההוןמקרי רשלנות מקצועית של בנקים, ברוקרים ומנהלי תיקים; וליטיגציה בנקאית.

  • תביעות נגד בנקים בנוגע לרשלנות בייעוץ השקעות, פעולות שגויות, מינוף ומסגרות אשראי, גביית עמלות חריגות, תביעות בנוגע לערבויות בנקאיות, ערבים (ערב יחיד) וכו';

  • תביעות בנוגע לניהול תיקי השקעות, תיקי ניירות ערך וחשבונות מסחר;

  • תביעות הנוגעות למסחר באופציות, נגזרים, אג"ח ,מטבע חוץ, חוזים עתידיים ומכשירים פיננסיים;

  • תביעות הנוגעות להפסדים בקרנות גידור;

  • תביעות רשלנות מקצועית של מנהלי תיקים וברוקרים;

  • תביעות פורקס ואופציות בינאריות;

  • תביעות ייצוגיות בניירות ערך ושוק ההון;

  • תביעות בנקאיות הנוגעות לפעילות פיננסית;