שמועה כי חברת הסליקה "PENSON " בקשיים – האם הלקוחות מוגנים ?

הרשות לני"ע לבורסה : " בדקו את חשיפתכם לחברת הסליקה" פנסון" penson , זאת עקב שמועות כי היא נמצאת בקשיים.

 

לידיעה "בדה מרקר"


בחברת פנסון ,כמו חברות סליקה בינלאומיות אחרות, מנוהלים חשבונות השקעה ומסחר של לקוחות מכל העולם בדומה לכל חברת ברוקרים אחרת. במקרים רבים חשבונות הלקוחות מנוהלים באמצעות "חשבון נאמנות" כללי ולא באמצעות כחשבון נפרד השייך לכל לקוח ולקוח. למעשה ההפרדה בין החשבונות היא מלאכותית וכספי הלקוחות מוחזקים במעין "חשבון נאמנות" אחד כולל כשהחברה מבצעת חלוקה פנימית למעין תתי חשבונות ע"ש כל לקוח ולקוח. בשיטה זו בפועל אין הפרדה פיזית בין חשבון וחשבון כפי שקיימת בבנקים .

 

מה הסיכון ?פועלות בארץ חברות שונות העוסקות בתיווך בין משקיעים וסוחרים לבין חברות סליקה ובין היתר בפתיחת חשבונות עבור סוחרים פרטיים בחברות סליקה המשמשות "כצינור" המקשר בין הלקוח לבין הבורסה. חברת הסליקה מספקת ללקוח קישור ישיר לבורסות בארה"ב ומאפשרות לו לנהל "חשבון" מסחר אצלן תוך מתן אפשרות לעקוב ולנהל את פעילות המסחר ומצב החשבון באמצעות מערכת "ניהול חשבון" .

 

ההבדל שציינתי לעיל בין אותו "חשבון נאמנות" כללי המחולק ל"תתי חשבונות" לבין חשבון נפרד עשוי להיות תהומי וזאת מכיוון שאותם "חשבונות" ( למעשי תתי חשבונות בחלוקה פנימית ) אינם מבוטחים בביטוח פדרלי ( המוגבל בסכום ) למקרה שבו תתבצע מעילה או חברת הסליקה תקלע לקשיים או חס וחלילה תפשוט רגל. באם אכן הדבר מתרחש הרי שכספי הלקוחות עשויים לרדת לטמיון ומכאן הסיכון הטמון בשיטה זו.

 

מה "היתרון" ללקוח הפרטי ?

חברות "תיווך" רבות ,העוסקות בפתיחת חשבונות עבור לקוחות, מנצלות את השיטה על מנת "לעקוף" באופן מלאכותי את המגבלות החלות על סוחרים פרטיים בנוגע לגובה המינוף המקסימלי והאפשרות לבצע מסחר בתדירות גבוהה ( מסחר יומי ) בהיקף כספי נמוך.

כך למשל ניתן ,באמצעות פתיחת "חשבון" שכזה ,לבצע מסחר יומי כשגודל החשבון ( הקפיטל ) נמוך מ 25,000 דולר ,מה שלא אפשרי לביצוע באמצעות חשבון רגיל ונפרד בחברת ברוקרים בשל תקנות של הרשות לניירות ערך האמריקאית המגבילות זאת. כמו כן ניתן במצבים מסוימים לסחור במינוף חריג העולה על פי 4 מגודל החשבון ,מה שלא ניתן לביצוע בחשבון "רגיל".

היתרונות לסוחר "הקטן" אם כן הם רבים ( ועל כן קל מאד לשווק את החשבונות הללו "ולגזור קופון" מכל פעולה המתבצעת על ידי הלקוח ) אך ישנם כאמור סיכונים. באם אכן חברת פנסון תקלע למצב בו לא תוכל לשחרר כספים ללקוחותיה הרי שאותם "יתרונות" ,כביכול ,הטמונים "בשיטת המעקפים" השנויה במחלוקת הזו ,בטלים בשישים אל מול הנזק שעלול להיגרם באבדן הכספים.

האם הלקוחות מודעים לכך ?

 

יש לציין כי חלק מן הלקוחות ,גם בארץ ,לא מודעים לכך כי כספם אינו מבוטח וכי הם למעשה חשופים למקרים חריגים שכאלו. במקרים רבים החברה שפותחת עבורם את "החשבונות" לא מיידעת אותם על הסיכון שבכך וכי ניתן לבחור באופציה הרגילה של חשבון נפרד, כמו גם על ההבדלים שבין סוגי החשבונות.

כמו כן נשאלת השאלה המתבקשת והיא מה אחריותו של מתווך פיננסי הפותח חשבונות בחברות סליקה שכאלו מבלי שהוא מיידע את הלקוח כי המדובר בתת חשבון פנימי שאינו מבוטח ומבלי להציע לו את החלופה הרגילה והמקובלת.

בהחלט יתכן כי במידה והדברים לא הובאו לידיעת הלקוח ונוצר מצב בו חברת הסליקה , מסיבה כזו או אחרת ,אינה יכולה לשחרר את כספי הלקוח ,הרי שאותו "מתווך" חשוף לתביעה בגין רשלנות ואי גילוי נאות כלפי הלקוח.

 

משרדי מנהל כרגע שתי תביעות בנוגע להפסדים שנגרמו תוך שימוש בחשבונות "נאמנות" בחברת פנסון. אמנם אותן תביעות אינן קשורות או מערבות את חברת פנסון עצמה ששימשה כחברת סליקה בלבד ,אך הן נוגעות לאותו "מתווך" פיננסי שפתח את החשבונות עבורם.