הוראה למנהלי תיקים – כללים להצגת תשואות תיקים

הוראות למנהלי תיקים בדבר הצגת תשואות בתיקים מנוהלים

 

הרשות לניירות ערך פרסמה טיוטת הוראה למנהלי תיקים והנוגעת להצגת תשואות תיקי השקעות מנוהלים בפני לקוחות פוטנציאליים. הנוהל קובע מגבלות ברורות המסדירות את אופן ההצגה של תשואות ללקוחות במסגרת הליכי שיווק וגיוס לקוחות ,במסגרתן ישנו איסור להציג תשואות תיקי השקעות מנוהלים שלא באופן שנקבע בנוהל.

 

מאחר וניהול תיקי השקעות במהותו הוא שירות אישי ,ייחודי והמותאם לצרכים המיוחדים ולהנחיותיו של הלקוח, על חישובי התשואות המוצגים ללקוחות להיות ערוכים על פי סטנדרט אוניברסלי המאפשר השוואה נכונה ומדויקת בין תיקי השקעות שונים.

 

מטרת ההוראות הינה "לעשות סדר" בתחום זה ,בשל חשיבותו הרבה לאופן "הצפת" הסיכונים בפני הלקוח במסגרת הליך בירור הצרכים ו"תיאום הציפיות" שנערך בין הלקוח למנהל התיקים במהלך ההתקשרות בין הצדדים.

 

הנוהל בא למנוע מצבים בהם מוצגים ללקוחות תשואות תיקים מבלי שניתן מידע בנוגע לרמת הסיכון בהם. מאחר ולא ניתן למדוד באופן יעיל ואובייקטיבי את ביצועי תיק ההשקעות מבלי להתחשב במדיניות הסיכון הרלוונטית לו ומאחר ומידע הנוגע רק לתשואה אך אינו נוגע לסיכון הינו למעשה ,לא מדויק ,חלקי ואף לא רלוונטי ,ההוראה קובעת מסגרת ברורה ,אחידה ומובנית שבה יהיה ניתן להציג תשואות תיקים כך שהלקוח יוכל למדוד באופו יעיל ומושכל את הביצועים האמיתיים של מנהל התיקים שיוכל ,מצידו ,להתאים באופן טוב יותר את רמת הסיכון שבתיק, לצורכי הלקוח.

 

עיקר הכללים שבהוראה :

 

1.הצגת תשואות בפני לקוח תעשה אך ורק במפגש פנים אל פנים ,זאת במטרה לקיים דו שיח בין הצדדים ולאפשר מתן הבהרות לשאלות העולות במהלך הפגישה. הצגת תשואות באופן אחר הינה אסורה !

 

2.במסגרת הפגישה יוצגו ללקוח אך ורק תשואות תיקים הנוגעים לפרק זמן מוגדר וקבוע מראש והנוגע לשנים מסוימות או למספר שנים. ( לעניין זה שנה תיחשב כ"שנה קלנדרית" ,המתחילה ב 1 בינואר ומסתיימת ב 31 בדצמבר, אותה שנה ).

 

3.התשואות שמותר להציג הינן תשואות "הקצה" ,כלומר התיקים שהשיגו את התשואה הנמוכה ביותר והתיק שהציג את התשואה הגבוהה ביותר ן,”בדרגת הסיכון נבחרת" ( רמת סיכון אותה נוהג מנהל התיקים לסווג את לקוחותיו ), בכל שנה מן השנים הרלוונטיות לתיק המוצג. כמו כן יש להציג לצד שני התיקים הללו את תשואת העבר הממוצעת ,לאותם שנים מוצגות ,שהשיגו כל התיקים המשתייכים לאותה רמת סיכון.

 

כלומר פני הלקוח הפוטנציאלי   יוצגו שני תיקים. באחד הושגה התשואה הנמוכה ביותר לכל שנה נבחרת ,ובשני את התשואה הגבוהה ביותר בהתאמה, ולצידם את התשואה הממוצעת של תיקי השקעות דומים מבחינת הסיכון .

 

כך יוכל הלקוח להתרשם באופן אובייקטיבי ואחיד מביצועי העבר של מנהל התיקים ויוכל להשוות בין ביצועיהם של מנהלים שונים.

 

אין כל ספק כי מדובר בשינוי מהותי באופן בו נהגו מנהלי השקעות להציג את יכולותיהם עד כה. ייקח זמן עד שהנושא יופנם וייושם כראוי וסביר להניח שיופקו לקחים שיביאו לחידוד ההנחיות.עם זאת זוהי בשורה טובה לציבור הלקוחות שיוכלו( במידה וההוראה תיושם ותיאכף כראוי ),לקבל מידע אמין בהרבה מהמקובל כיום ושיביא להחלטות מושכלות יותר .

 

להוראה המלאה.

 

 

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים