פניה לרשות לני"ע – חקירת חברת וואן.אף.אי.אן.וואי בע"מ

לאחרונה פורסמה בגלובס כתבה אודות תביעה שהוגשה באמצעות משרדי כנגד חברת וואן.אף.אי. אן.וואי בע"מ (one fx – וואן השקעות פיננסיות) – חברת פורקס שעסקה במסחר באלגוטריידינג , כשנטען בתביעה, בין היתר, כי החברה ניהלה את כספי לקוחותיה ללא רישיון כחוק.

נכון למועד זה משרדי מייצג מספר מצומצם של משקיעים הטוענים שהחברה חייבת להם כמה מיליוני שקלים במצטבר. עם זאת מאז הוגשה התביעה פנו אל משרדי מספר רב של לקוחות החברה בטענה כי אינם מצליחים למשוך את כספם המופקד אצל החברה. מכאן שבהערכה זהירה, ניתן לומר כי סכום החובות ללקוחות הנו גבוה בהרבה.

נוכח האמור, נשלח ביום 16.7.2017 בשם לקוח המשרד, מכתב אל הרשות לניירות ערך ובודרישה לפתוח בחקירה של הנעשה בחברה במטרה לברר מה עלה בגורלם של כספי לקוחות החברה. כמו כן הרשות נדרשה  לערוך בירור ממצה של הנסיבות שהביאו לכך שהחברה פעלה באין מפריע במשך תקופה ארוכה, בעוד שפעילות מן הסוג בו פעלה החברה נאסר על ידי הרשות לניירות ערך עוד באמצע שנת 2015.

במכתב נטען כי נוכח הניסיון שנצבר בפרשת יוטרייד פרימיום והתוצאות הקשות של אבדן כספי המשקיעים ביוטרייד לרבות האפשרות כי יוגש כתב אישום כנגד בעלי החברה – אביב טלמור, לא יעלה על הדעת כי העניין עשוי לחזור על עצמו שוב תוך אבדן (צפוי) נוסף של כספי משקיעים בהיקפים גדולים של מיליוני שקלים.

 להזכיר,

ביום 24.12.2015  ניתן צו פירוק זמני לחברת יוטרייד על ידי בית המשפט המחוזי בתל אביב, זאת לאחר שהתברר כי החברה חייבת עשרות מיליוני שקלים ללקוחותיה, ומכיוון שבקופת החברה נמצא סכום זעום בלבד (כ- 300,000 ₪ בלבד). פר"ק 50288-12-15 בן שאול ואח' נ' יוטרייד פרימיום בע"מ ואח'. פר"ק 50331-12-15 שלום ואח' נ' יוטרייד פרימיום בע"מ ואח' (פורסם בנבו)בית המשפט קבע בהליך הפירוק כדלקמן:

       "מהבקשות שלפניי שנתמכות גם מבקשת הרשות, שלה, כאמור, הסכימה החברה, ובהיעדר התנגדות עולה כי קמו התנאים להיעתר לבקשה. עסקינן בחברה אשר קיבלה כספים בעשרות מיליוני שקלים מהציבור לצורכי השקעה ממוכנת (אלגוריתם) ודומה שאין בקופתה כספים להשיב את כספי המשקיעים, חרף חוזים עם אותם משקיעים, לא כל שכן תוך חשש שהיא ניהלה תיקים ללא רישיון".

עד עתה לא התקבלה במשרדי תשובת הרשות.

עדכון

ביום 1.8.17 התקבלה אצלי תשובת הרשות לפניה. לדברי הרשות העניין בטיפול רשות אחרת. עוד מציינת הרשות לניירות ערך כי החברה אינה מצויה בפיקוחה.

כאן דרוש הסבר :

חברות הפורקס לא היו מצויות בפיקוח שנים רבות. רק לאחר שתוקן חוק ניירות ערך וחברות המהוות "זירות סוחר" נכנסו לפיקוח (2016), הוסדר התחום. הטענה המועלית נגד חברת וואן היא במישור אחר מכיוון שנטען כי החברה פעלה בניגוד לחוק וללא רישיון בדומה לחברת יוטרייד (טענה זו כנגד חברת וואן עדיין צריכה לעבור בירור משפטי במסגרת ההליכים המתנהלים).

אבל, העובדה שיוטרייד לא הייתה בפיקוח מאחר ולא היה לה רישיון – כמו חברת וואן ושאר חברות הפורקס שפעלו באלגוטרייד – אינה משנה את העובדה שלרשות הייתה סמכות לפעול כנגד חברת וואן או חברות אחרות, זאת בהנחה שהרשות סוברת כי החברה מפרה את חוק הייעוץ ופועלת ללא רישיון בעוד שהפעילות אותה היא מבצעת עבור לקוחותיה מהווה ניהול תיקי השקעות.

עובדה היא שהרשות ניירות ערך פעלה כנגד יוטרייד והביאה להפסקת פעילותה. כנ"ל כנגד חברת USG קפיטל שהפסיקה את פעילות האלגוטרייד לאחר "מאבק" משפטי עם הרשות (עדיין מתנהלת תביעה ייצוגית בעניין בה אני מייצג את התובע והעניין לא הוכרע "משפטית" למרות שהפעילות של כל החברות הופסקה בשל עמדת הרשות לני"ע שאימצה את הטענה שהועלתה לראשונה בתביעה הייצוגית שהגשתי במסגרת פרשת יוטרייד).

בפנייתי לרשות לניירות ערך נטען, כאמור, כי בדומה ליוטרייד, הייתה לרשות סמכות להפסיק פעילות שלדעת הרשות היא בלתי חוקית אך הדבר לא נעשה, בין אם הרשות לא הייתה מודעת לכך ובין אם מכל סיבה אחרת.